Notulen jaarlijkse ledenvergadering

Op woensdag 20 april 2023 werd in het clubhuis de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd.
  3. Financieel verslag (door de penningmeester). Met de verrekening van de KNVB én de nog lopende clubhuisomzet is er een negatief saldo van ongeveer 2600 euro. De zaalhuur, verhoging clubhuishuur en het jeugdzaalvoetbal zijn hier mede debet aan. Omdat gestart werd met een saldo van ongeveer 8500 euro, draait de club nog altijd goed.
  4. Contributie komend seizoen. Dit wordt veranderd; elk team betaalt 2000 euro, graag overmaken voor 6 juni. Het trainingsgeld gaat naar 150 euro.
  5. Aantal teams komend seizoen. Geen afmeldingen, dus in ieder geval vijf teams. Michael (vijfde) wil graag met een nieuw team starten, Artsen Naarden/Bussum heeft zich aangemeld én Roy Voogt wil met een nieuw team komen; Paul neemt met hem contact op.
  6. Vijftigjarig bestaan. Op zaterdag 10 juni wordt dit gevierd. Er zijn al bijna zestig aanmeldingen.
  7. Uitbreiding bestuur. Kurt (voorzitter), Emile (secretaris) en Ferry (penningmeester) gaan de kar trekken samen met Jan en Paul.
  8. Jeugdzaalvoetbal. De bal ligt bij de KNVB, lukt dit niet, dan neemt Adelaars het initiatief.
  9. Rondvraag. Henk wil zo nu en dan leeftijdgenoten introduceren van Daan. Kurt gaat het biljart op marktplaats zetten. Er komt wellicht een nieuwe tv- en internetaansluiting én een nieuwe tv in het clubhuis (Kurt). Jan informeert bij Sportfondsen over de mogelijke verdwijning van De Lunet.

Jan zat voor, Paul notuleerde. Richard en Roy Voogt afwezig met kennisgeving. David, Kurt, Henk, Emile, Michael, Gerrit, Vincent, Ferry en Rafaël waren de overige aanwezigen.

Start a Conversation

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *