april 2019

Geen categorie

Notulen ledenvergadering 18 april

Aanwezig: Rafaël, Henk, Erik, Erik, Jan en Paul. Afwezig met kennisgeving: Kurt en Adelaars 2. Notulen 19 april 2018: Goedgekeurd. Aantal teams komend seizoen: Het vierde stopt, maar Eric van het tweede wil graag met een team Muiderbergers de plek innemen. Adelaars 5 en Adelaars 7 kampen met een tekort aan spelers en gaan mogelijk samen verder. Jan gaat dit uitzoeken. Samenstelling teams: Ledenlijst puilt uit met te veel papieren leden. Paul stuurt de contactpersonen binnenkort hierover een bericht. Training en trainingsgeld: Was dinsdag van 19.30 uur tot 21.00 uur op twee velden. Het trainingsgeld blijft 125 euro. Op de dinsdag wordt op dezelfde…