Notulen jaarlijkse ledenvergadering

Op woensdag 20 april 2022 werd in het clubhuis de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

  1. Opening (door de voorzitter) met de tekst van Joost: “Jan je ziet eruit of je net Parijs-Roubaix hebt gereden.”
  2. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd.
  3. Financieel verslag (door de penningmeester). Met de teruggave van de KNVB én de nog lopende clubhuisomzet is er voor het eerst in twee seizoenen een klein positief saldo in het vooruitzicht.
  4. Contributie komend seizoen. Dit wordt veranderd; elk team betaalt 1800 euro, graag overmaken voor 1 juli. Het trainingsgeld blijft hetzelfde: 125 euro.
  5. Aantal teams komend seizoen. Geen afmeldingen, dus in ieder geval vier teams. Het tweede en derde moeten zo spoedig mogelijk bij Paul aangeven of ze in de eerste of tweede klasse willen spelen, omdat de tweede klassen komend seizoen B-categorie worden. Voor 1 juli moet duidelijk worden of de vier doofstomme jongens, die sinds kort meetrainen, in een nieuw team uit kunnen komen. Allen spelen in het Nederlands zaalvoetbalteam met deze handicap. Oscar is de contactpersoon.
  6. Vijftigjarig bestaan. Jan, Paul en Kurt zitten in de jubileumcommissie. Er kunnen nog twee personen bij. Graag aanmelden bij Kurt.
  7. Rondvraag. Oscar en Emile willen zes tot acht keer iets met de jeugd gaan doen in sporthal De Lunet, bijvoorbeeld op de zondagmorgen tijdens de wintermaanden. Er kunnen maximaal zestien jongens aan meedoen tussen de acht en tien jaar. De beeldkwaliteit van onze tv is dramatisch. Kurt, Henk en Paul gaan dit uitzoeken.

Jan zat voor, Paul notuleerde. Henk en Emile afwezig met kennisgeving. Joost, David, Oscar, Kurt en Rafaël waren de overige aanwezigen.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*