april 2022

Geen categorie

Notulen jaarlijkse ledenvergadering

Op woensdag 20 april 2022 werd in het clubhuis de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Opening (door de voorzitter) met de tekst van Joost: “Jan je ziet eruit of je net Parijs-Roubaix hebt gereden.” Notulen vorige vergadering: goedgekeurd.Financieel verslag (door de penningmeester). Met de teruggave van de KNVB én de nog lopende clubhuisomzet is er voor het eerst in twee seizoenen een klein positief saldo in het vooruitzicht.Contributie komend seizoen. Dit wordt veranderd; elk team betaalt 1800 euro, graag overmaken voor 1 juli. Het trainingsgeld blijft hetzelfde: 125 euro.Aantal teams komend seizoen. Geen afmeldingen, dus in ieder geval vier teams. Het tweede…