Notulen jaarlijkse ledenvergadering

Dinsdag 20 april werd in ons clubhuis de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Jan- de preses- was afwezig met kennisgeving. Aanwezig waren: Emile, Oscar (beiden eerste), Richard (tweede), Henk, Rafaël (vijfde), Olivier (zesde) en Paul (secretaris/penningmeester).

Uiteraard ging het vooral over de financiën; de club heeft inmiddels een verlies geleden van zo’n slordige achtduizend euro (huur clubhuis én gemiste omzet). Dit wordt echter gecompenseerd door de geïnde contributies. Alleen het vierde is de club nog duizend euro contributie verschuldigd.

De aanwezigen hebben unaniem het volgende besloten: Het vierde moet voor 1 juni de resterende duizend euro overmaken, anders wordt het niet ingeschreven voor het nieuwe seizoen. De contributies voor het nieuwe seizoen blijven gelijk en moeten voor 1 september overgemaakt zijn. Het voorgeschoten bedrag dat aan de KNVB betaald is, wordt teruggestort naar de teams. Dat zal rond de vierhonderd euro per team bedragen.

Het zesde heeft voor het komend seizoen te weinig spelers, maar wil graag verder bij de club. Olivier doet een oproep voor een aantal nieuwe spelers. Uiteraard graag doorgeven aan de secretaris.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*