Notulen ledenvergadering 18 april

Aanwezig: Rafaël, Henk, Erik, Erik, Jan en Paul. Afwezig met kennisgeving: Kurt en Adelaars 2.

  1. Notulen 19 april 2018: Goedgekeurd.
  2. Aantal teams komend seizoen: Het vierde stopt, maar Eric van het tweede wil graag met een team Muiderbergers de plek innemen. Adelaars 5 en Adelaars 7 kampen met een tekort aan spelers en gaan mogelijk samen verder. Jan gaat dit uitzoeken.
  3. Samenstelling teams: Ledenlijst puilt uit met te veel papieren leden. Paul stuurt de contactpersonen binnenkort hierover een bericht.
  4. Training en trainingsgeld: Was dinsdag van 19.30 uur tot 21.00 uur op twee velden. Het trainingsgeld blijft 125 euro. Op de dinsdag wordt op dezelfde tijd één veldje gehuurd.
  5. Financiën: Paul doet verslag. De club draait voor het eerst sinds jaren weer in de zwarte cijfers.
  6. Hoogte contributie: 1100 euro voor het eerste, 1400 euro voor het tweede, 1700 euro voor het derde en 2000 euro voor de overige teams. Ereleden hebben geen contributieverplichting.
  7. Barbecue: Zaterdag 31 augustus.
  8. Vergaarbakkentoernooi: Zaterdag 4 januari.
  9. Dansschool: Er komt een gesprek met Walid; de meningen zijn verdeeld.
  10. Rondvraag.

Jan zat voor, Paul notuleerde.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*